Dog Friendly
Som DOG FRIENDLY
En el CC Sant Boi & Xperience som dog friendly en totes les nostres zones comunes.
Dins de cada establiment, el comerç es reserva el dret d'admetre o no gossos. Per a saber si un establiment és dog friendly en l'aparador de cada local hi haurà un adhesiu que indica que permet gossos en el seu interior.

NORMES GENERALS
Es permet l'ingrés de gossos sempre que siguen animals domèstics.
En cap cas, es permetrà l'accés d'animals com a rèptils, aràcnids, aus, entre altres espècies.
El gos ha de mantindre una conducta adequada. Evita en la manera del possible, vindre amb el teu gos si no està correctament educat, borda de manera freqüent a estranys o és habitual que faça les seues necessitats on no toca.
El gos ha d'anar sempre amb corretja.
Si el teu gos acaba per fer les seues necessitats hauràs de netejar els seus excrements immediatament.
Evita utilitzar amb ella les escales mecàniques. En el seu lloc, podeu fer ús dels ascensors (en aquest cas si hi ha una altra persona en si interior, abans de pujar s'haurà de preguntar si tenen algun problema a compartir el viatge amb el teu gos, o esperar a viatjar només amb el teu gos), excepte en el cas de gossos guia o d'assistència.
Tal com marca la legislació, una altra norma a tindre en compte és que si la teua mascota és un gos qualificat com potencialment perillós (PPP) han d'anar, a més de subjectes amb corretja, amb morrió i complir amb tot l'indicat en les normatives vigents.

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS (PPP)
Pel que fa als visitants que accedisquen amb races de gossos potencialment perilloses (PPP) haurà d'atendre's a l'indicat a les lleis, decrets i normatives a nivell nacional i local (Article 16):
1. Es consideren animals potencialment perillosos aquells animals de companyia pertanyents a la fauna autòctona que, amb independència de la seua condició, naturalesa, espècie o raça a la qual pertanguen, puguen causar la mort o provocar lesions a les persones o a altres animals, o produir danys d'una certa entitat a les coses…
2. En tot cas, s'entendrà per gossos potencialment perillosos aquells en els quals concórreguen qualssevol de les condicions següents:
2.a. Gossos que per les seues característiques racials pogueren ser aptes per a l'ensinistrament per a la guarda i defensa, les races que pogueren determinar-se en la normativa estatal sobre animals potencialment perillosos d'obligat compliment.
2.b. Gossos que van ser ensinistrats per a la guarda i defensa.
2.c. Gossos que van tindre algun episodi d'agressions a persones o atacs d'una certa entitat a animals o coses, o aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu.
En cas que la teua mascota siga considerada una raça o animal perillós, haurà d'entrar al centre amb un morrió posat al centre comercial.


BOTIGUES QUE ADMETEN MASCOTES

 •  Macson
 •  Flex
 •  Pressto
 •  Juguettos
 •  Orange
 •  Calzedonia
 •  Vodafone
 •  Misako
 •  Bob Hair Salón
 •  Fast AirBrush
 •  Time Road
 •  Oro Vivo
 •  El Rincón de Gloria
 •  MrPeople
 •  Otero Sport
 •  Game
 •  Yoigo
 •  La Casa de las Carcasas
 •  Skyline Café & Bar
 •  Pepco
 •  Kiabi
 •  Yves Rocher
 •  New Blanco
 •  Shyrus home
 •  Yoigo
 •  Jijonenca
 •  Rte. Diamond
 •  Gifi
 •  Le maison du monde
 • Eggo
 • Seductime
 • Joyería José Luis


BOTIGUES QUE NO ADMETEN MASCOTES


 •  Alcampo
 •  Máckery
 •  Centros Único
 •  Sushi Yaya
 •  Mister Minit
 •  Nice Nails
 •  Café & Tapas
 •  La Tagliatela
 •  KFC
 •  Muerde la Pasta
 •  Taco Bell
 •  DreamFit

Per tal de que els clients visitin i tornin, busquem sorprendre'ls constantment i proporcionar-los emocions.

ccsantboi.es

HORARIS

Comercial 10:00 a 22.00
Hipermercat 09:30 a 22:00
Restauració 09:00 a 22:00
Xperience Lun-Jue y Dom: 07:00 am a 01:00 am / Vier y Sab: 07:00 am a 02:00 am